top of page

POUTĚ NA MÍRU

Poutě na míru jsou velmi specifické a mají nespočet nádherných variací. Vědomé putování jakoukoliv krajinou vnější či vnitřní, známou či neznámou. Pobývaní v přírodě nebo na místech, která jsou mimo naší běžnou a bezpečnou realitu přináší mnoho nových vhledů a také spojení se sebou samým. Mohu být vaší průvodkyní vnějším světem s věrností k tomu, co toto pojmenování přináší, avšak při putování vnitřní krajinou se více stanu "strážkyní prostoru”.

 

Budou se dít zázraky.

"Vím, kdo jsem a vím, co chci."
Možné variace poutí
 • Jednodenní

 • Vícedenní

 • Praha

 • Praha a okolí

 • Česká Republika

 • Zahraničí

 • Doprava - čím vás mohu odvést - loď, auto, letadlo, motorka, kolo, pěšky

 • Pro jednotlivce

 • Pro skupiny

Přínosy poutí na míru
 • Dobrodružství

 • Náhled

 • Samostatnost

 • Vnímání těla

 • Vnímání prostředí

 • Příroda

 • Znalosti

 • Naslouchání

 • Instinkt

 • Přehled

 • Orientace

 • Zodpovědnost

 • Sebereflexe

 • Improvizace

 • Kreativita

 • Pravda

 • Svoboda

 • Odvaha

 • Napojení

 • Zvědavost

 • Hravost

 • Překvapení

 • Nové interakce

CENA

Jednodenní pouť Praha a blízké okolí 3.500.- + DPH

Ostatní ceny dle náročnosti vytvoříme společně na míru. 

Neuvěřitelné věci se mohou dít už i v blízkosti našeho domova. Změna vnímání je ten klíč.